តើខួរក្បាលរបស់អ្នកល្អបំផុតនៅអ្វី?

សូមអរគុណដល់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ចម្រុះនិងភាពខុសគ្នានៃការបង្កើតហ្សែនខួរក្បាលរបស់យើងគឺនៅឆ្ងាយពីភាពដូចគ្នា។ តាមពិតមនុស្សម្នាក់ៗមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ។ ហើយខណៈពេលដែលខួរក្បាលកំពុងផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូតមនុស្សភាគច្រើនវិវត្តទៅជាប្រភេទខួរក្បាលលេចធ្លោមានស្ថេរភាព។

នេះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទេពកោសល្យជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើប្រភេទខួរក្បាលដែលយើងមាន។ ប៉ុន្តែតើខួរក្បាលប្រភេទណាដែលអ្នកពិតជាមាន?

សូមសួរសំណួរខ្លីខាងក្រោមហើយស្វែងរកអ្វីដែលវានិយាយអំពីជំនាញខួរក្បាលរបស់អ្នក។ លទ្ធផលប្រហែលជាធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល។

ប្រកាសពេញនិយម